THE PENINSULA BEIJING

8 GOLDFISH LANE,
WANGFUJING,
BEIJING 100006
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Don`t copy text!